Reklama

"W pierwszej połowie 2021 roku struktura portfela zamówień grupy kapitałowej Mirbud pozostawała z silną ekspozycją na kontrakty budownictwa inżynieryjnego, które w okresie kryzysu spowodowanego pandemią COViD-19 okazały się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Udział kontraktów budownictwa kubaturowego, w tym przede wszystkim - budynków użyteczności publicznej oraz przemysłowych, stanowił 16% całości portfela zamówień grupy, jednakże należy zauważyć, że większość aktualnie realizowanych kontraktów kubaturowych to obiekty referencyjne dla dalszej działalności GK Mirbud. W poprzednich latach Mirbud S.A. była spółką rozpoznawalną przede wszystkim na rynku generalnych wykonawców realizujących inwestycje budownictwa przemysłowego. Od 2019 roku zakres działalności uległ znacznemu rozszerzeniu nie tylko o prestiżowe kontrakty drogowe, ale również publiczne obiekty kubaturowe o silnym oddziaływaniu na lokalne społeczności" - czytamy w raporcie za I półrocze.

"Terminowa i sprawna realizacja tych kontraktów pozwala na postrzeganie Mirbud S.A. przez odbiorców i inwestorów jako rzetelnego partnera w biznesie, a także sprawnego, polskiego generalnego wykonawcę najważniejszych kontraktów kubaturowych. W marcu br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że grupa kapitałowa Mirbud jest drugim największym wykonawcą zaangażowanym w realizację kontraktów drogowych w Polsce" - czytamy dalej.

Prezes Jerzy Mirgos dodał w komentarzu, że obecnie kontrakty drogowe stanowią 84% wartości całego portfela zamówień grupy do realizacji do roku 2025 i w kolejnych latach spodziewa się dalszego wzrostu znaczenia grupy w segmencie budownictwa drogowego.

"Wejście w fazę zaawansowanej realizacji takich kontraktów jak budowa autostrady A1, autostrady A18, drogi ekspresowej S1, drogi ekspresowej S5 czy drogi ekspresowej S11 miało znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2021 roku" - wskazał.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2020 r. miała 1 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)