Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,29 mln zł wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 15,34 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 11,57 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 11,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 8,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 40,74 mln zł w porównaniu z 34,33 mln zł rok wcześniej.

Wartość aktywów pod zarządzaniem jednostki dominującej w III kwartale 2021 r. wzrosła do poziomu 3 943,3 mln zł i była wyższa o 51% r/r. Wzrost aktywów wpłynął na wzrost przychodów ze sprzedaży o 33% r/r do 15,3 mln zł, podano w raporcie.

"Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie, liczona od wartości aktywów. Opłata zmienna za zarządzanie funduszami nie została ujęta w przychodach, poza opłatą pobraną w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych i portfeli assetowych w łącznej wysokości 476 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 10,76 mln zł wobec 8,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)