"Dystrybucją robotów, ich serwisem oraz sprzedażą zużywalnych instrumentów zajmować się będzie spółka Synektik Czech Republic s.r.o., która przejmie od koncernu Intuitive m.in. obecne umowy serwisowe oraz kontrakty na dostawę instrumentów z czeskimi i słowackimi ośrodkami medycznymi użytkującymi innowacyjne systemy robotyczne. Zarząd Grupy Synektik ocenia, że z tytułu rozszerzenia umowy dystrybucyjnej tylko w 2022 roku kalendarzowym przychody Grupy z tytułu komercjalizacji systemów da Vinci mogą się podwoić" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, umowa dystrybucyjna między Intuitive a Grupą Synektik, obowiązująca do kwietnia 2026 r. na terytorium Polski, zostanie rozszerzona o Czechy i Słowację. Spółka zależna przejmie czeski zespół Intuitive, obecnie odpowiedzialny za obsługę czeskich i słowackich klientów koncernu. Za przejęcie czeskiego i słowackiego biznesu koncernu Intuitive Synektik zapłaci 1,5 mln USD, płatne w ratach w 2022 i 2023 r., a Intuitive będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% EBIT z przejmowanego biznesu za lata 2024 i 2025 (nie więcej niż 2 mln USD rocznie), podano także.

Reklama

"Rozszerzenie współpracy z koncernem Intuitive ma strategiczne znaczenie dla Grupy Synektik. Dzięki niemu stajemy się jednym z trzech największych dystrybutorów systemów da Vinci w Europie i mamy potencjał, by zostać wieloletnim partnerem amerykańskiego koncernu. Zwiększenie zakresu umowy dystrybucyjnej o rynki Czech i Słowacji stanowi najlepsze potwierdzenie skuteczności biznesowej Grupy w rozwoju rynku robotyki chirurgicznej oraz wysokiej oceny naszych osiągnięć przez koncern Intuitive. Jesteśmy przekonani, że poszerzając zespół o grupę specjalistów odpowiadających za rynki naszych południowych sąsiadów, wspólnie wykorzystamy nasze kompetencje, a wymiana doświadczeń i pomysłów na rozwój robotyki chirurgicznej przełoży się korzystnie na biznes rozwijany we wszystkich trzech państwach" - powiedział założyciel i prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Dodał, że z perspektywy Grupy Synektik porozumienie z Intuitive stwarza potencjał dla dynamicznego wzrostu wyników finansowych oraz wartości firmy dla akcjonariuszy.

"Oceniamy, że w ciągu 12 miesięcy od wejścia umowy w życie przychody grupy z tytułu komercjalizacji systemów da Vinci mogą podwoić się w porównaniu z średnim poziomem przychodów z tej części biznesu wypracowanych w latach obrotowych 2020 i 2019. Ekspansja zagraniczna jest jednym ze strategicznych celów grupy, a rynki Czech i Słowacji są dla nas naturalnym i bardzo atrakcyjnym kierunkiem dalszego rozwoju. Do tej pory byliśmy obecni za południową granicą Polski jako dostawca zaawansowanych radiofarmaceutyków. Jesteśmy zainteresowani dalszym zwiększaniem obecności Grupy Synektik w innych krajach. Wierzymy, że sukces na polu robotyki chirurgicznej będzie istotnym etapem ekspansji Grupy Synektik w Czechach i na Słowacji jako dostawcy innowacyjnych produktów medycznych" - dodał Kozanecki.

Do tej pory w Czechach i na Słowacji zainstalowano łącznie 16 systemów da Vinci. W obu krajach rocznie wykonuje się w sumie ok. 2,5 razy więcej zabiegów w asyście tych robotów niż obecnie w Polsce przy podobnej liczbie instalacji systemów, podano także w materiale.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)