Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji dotyczących projektów badawczo-rozwojowych, podkreślono.

Wartość pozyskanych przez spółkę środków z realizacji dotacji w 2021 roku wyniosła 4,42 mln zł wobec 2,23 mln zł w roku 2020. Spółka zwróciła uwagę w komunikacie, że zgodnie z zasadami rozliczania tego typu grantów, część tych środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za 2021 rok, zaś pozostała część w bilansie, w pozycji przychodów przyszłych okresów.

Reklama

Szacunkowa wartość stanu środków pieniężnych spółki na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 4,4 mln zł w porównaniu do 4,82 mln zł na 30 września 2021 r.

"Wzrost zaprezentowanych przez emitenta szacunkowych przychodów ze sprzedaży produktów i usług wynika z postępów w komercjalizacji rozwiązań technologicznych spółki. Efektem tego była realizacja trzech (z czterech zawartych w roku 2021) umów sprzedaży urządzenia Delta Printing System do końca roku 2021 oraz rosnących wolumenów i wartości sprzedaży nanotuszów przewodzących" - czytamy w komunikacie.

Spółka przypomniała, że w minionym roku zbudowała bazę klientów dla nanotuszów, którzy ponawiają zamówienia, stanowiąc jednocześnie referencję dla potencjalnych i nowych odbiorców. W 2021 r. XTPL zrealizował łącznie 19 zamówień na nanotusze.

"Przekroczenie przez XTPL poziomu 2 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów jest dla nas kamieniem milowym jako producenta i dostawcy innowacyjnej technologii. W wymiarze finansowym ta wartość również ma wagę na obecnym etapie działalności spółki. Ten wynik to także potwierdzenie skuteczności obranej przez nas drogi rozwoju, którą zamierzamy kontynuować w kolejnych kwartałach. Oczywiście nasze ambicje i cele jakie sobie stawiamy, są znacząco większe niż raportowane przychody, jednak podkreślamy fundamentalną zmianę w dynamice procesów komercjalizacji naszych przełomowych rozwiązań. Jesteśmy spokojni o aspekt finansowy naszej działalności, ponieważ wpływy ze sprzedaży i obsługi post sprzedażowej urządzeń Delta Printing System, realizacja kolejnych zamówień tuszów, a także przychody uzyskane z niedawno rozpoczętej współpracy z Nano Dimension średniookresowo zabezpieczają nasze potrzeby kapitałowe" - skomentował członek zarządu ds. finansowych Jacek Olszański, cytowany w komunikacie.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)