Cognor wygrała ogłoszony przez Towarzystwo Finansowe Silesia Spółka z o.o. przetarg na sprzedaż zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich tj. prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznym obszarze działek gruntu 21,0597 ha oraz prawa własności budynków i budowli położonych na tej nieruchomości gruntowej stanowiących odrębny przedmiot własności a także prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o obszarze 0,4015 ha oraz budynków i budowli położonych na tej nieruchomości gruntowej stanowiących odrębny przedmiot własności za łączną cenę 61 480 500 zł.

Zgodnie z warunkami przetargu zawarcie umowy sprzedaży powinno nastąpić w terminie do 90 dni od dnia wyboru oferty.

Reklama

Nabycie nieruchomości jest częścią planu inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu przez Cognor zakładu walcowniczego, gdzie zostanie m.in. posadowiona nowoczesna linia produkcyjna do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, wyjaśniono.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 733 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)