"Informacja dotycząca rekomendacji zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021 oraz opinii rady nadzorczej w przedmiotowej sprawie, w szczególności w zakresie wysokości zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego" - czytamy w komunikcie.

Według szacunkowych danych jednostkowy zysk netto Creepy Jar wyniósł 29 mln zł w 2021 r.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W kwietniu 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)