"Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na program (sfinansowanie nabywania akcji wraz z kosztami ich nabycia) wynosi 16 187 644 zł.

Maksymalna liczba akcji do nabycia w programie wynosi 3 193 079 sztuk" - czytamy w komunikacie.

Program rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu publikacji przez spółkę raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 i będzie trwał do 20 grudnia 2023 r. albo do chwili wyczerpania kwoty maksymalnej, zaznaczono.

Cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 zł za jedną akcję i nie może być wyższa niż 79 zł za jedną akcję, wynika także z materiału.

Środki przeznaczone na nabywanie akcji pochodzić będą z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu.

Akcje zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) miała 13,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)