"W naszej strategii rozwoju planujemy wzrost skali działania poprzez zwiększenie liczby obecnych klientów oraz zaoferowanie nowego własnego produktu. Będzie to produkt dla klienta polskiego, jak i zagranicznego. Ponadto chcielibyśmy pod marką DataConsult oferować też software z twardymi elementami automatyki magazynowej. To wszystko wymaga nakładów na R&D, które ponosimy wiedząc, że zwrócą się w kolejnych latach. Chcielibyśmy też zwiększyć transparentność poprzez obecność na rynku kapitałowym i w tym roku zamierzamy zadebiutować na NewConnect. W przyszłości wraz z rozwojem biznesu celem byłoby przejście na rynek główny" - powiedział ISBtech Pytel.

DataConsult to spółka zajmująca się logistyką magazynową. Oferuje własne rozwiązania informatyczne wspierające pracę magazynów. Z tego rozwiązania korzysta ponad 200 klientów w całej Polsce. System służy do zarządzania logistyką wewnętrzną, czyli od momentu wejścia towaru na magazyn, poprzez zarządzanie przepływami towaru, informacji i zadaniami magazynierów, aż do momentu opuszczenia magazynu zgodnie ze zdefiniowaną strategią wydania.

Jak zaznaczył prezes, spółce sprzyja rozwój rynku e-commerce. Pandemia wywołała zwiększony popyt na magazyny i w efekcie na rozwiązania do zarządzania przestrzenią logistyczną. Oprócz pozyskiwania nowych klientów spółka rośnie razem z już obecnymi klientami. Ponadto w przyszłości chciałaby zaoferować swój produkt klientom zagranicznym.

Reklama

DataConsult S.A. to firma technologiczna oferująca autorskie oprogramowanie dla branży logistycznej. Spółka w ramach wdrożenia rozwiązania logistycznego zapewnia również integrację z automatyką magazynową i usługi doradcze. Rodzina systemów ExpertWMS jest autorskim rozwiązaniem DataConsult S.A. implementowanym zarówno przez nią samą, jak również przez partnerów. Spółka posiada pełnię praw IP (Intelectual Property) do wdrażanych systemów.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)