"Po najlepszym w 23-letniej historii roku, rekomendujemy wypłatę dywidendy w kwocie 13 zł na akcje, co oznacza rekordową łączną wartość 247 mln zł. Podejmując naszą decyzję wzięliśmy pod uwagę m.in. rekordowy szacunkowy wynik Kruka, dobrą sytuację płynnościową, możliwość dalszego aktywnego inwestowania w portfele wierzytelności oraz kontynuowanie rozwoju naszego biznesu w przyszłości" powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, rekomendacja ta oznacza, że spółka ósmy rok z rzędu może podzielić się z inwestorami dochodami grupy.

Reklama

Kruk podał dziś, że wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto grupy za 2021 rok wynosi 695 mln zł.

"Jeśli się on potwierdzi, to będzie to najwyższy zysk netto w historii Kruka i ponad ośmiokrotnie większy niż rok wcześniej. Jest to efekt wieloletniej pracy nad efektywnością procesów operacyjnych w Grupie Kruk oraz naszych solidnych fundamentów. Biorąc pod uwagę poziom rekordowych spłat w 2021 roku w kwocie 2,2 mld zł oraz 1,7 mld zł zainwestowanych przez nas w nowe aktywa, to z optymizmem patrzę w przyszłość" - zaznaczył prezes.

Ostateczne i szczegółowe wyniki za 2021 rok Kruk poda w raporcie rocznym 15 marca 2022 roku.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)