"Trwają aktualnie prace nad przygotowaniem umowy inwestycyjnej w przedmiocie potencjalnego objęcia przez Skarb Państwa nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D" - czytamy w komunikacie.

W styczniu Enea złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o objęcie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji serii D za łączną kwotę nie wyższą niż 899 659 967,85 zł w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków funduszu reprywatyzacji.

Ostateczna liczba akcji serii D, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku obejmie Skarb Państwa będzie uzależniona od popytu na akcje serii D zgłoszonego przez innych uprawnionych inwestorów w procesie budowania księgi popytu.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)