"Wobec odmowy spełnienia wysuniętych przez organizacje związkowe [...] będące stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP Cargo (ZUZP) żądań dot. wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 roku podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg. wskaźnika, zawartych w piśmie związków zawodowych z 1 marca 2022 roku, z dniem 1 marca 2022 roku, został wszczęty przez związki zawodowe spór zbiorowy" - czytamy w komunikacie.

W sierpniu ub.r. zapowiedziano, że w styczniu 2022 r. strony podejmą rozmowy dot. wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r. z uwzględnieniem wyników finansowych za rok 2021 oraz bieżącej sytuacji spółki.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)