Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 14,3 mln zł. Strata EBITDA skorygowana o wpływ MSSF16 wyniosła 8,86 mln zł, podano w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 60,68 mln zł w 2021 r.

Reklama

"Spółka zakończyła analizę:

- należności od jej kontrahentów, w wyniku czego oszacowała utratę wartości należności za cały rok obrotowy 2021 w łącznej kwocie 6 720 tys. zł, z czego 4 948 tys. zł obciąża wynik finansowy spółki za 2021 rok;

- możliwości wykorzystania aktywa na podatek odroczony, w wyniku czego rozpoznała w roku 2021 wzrost aktywa na podatek dochodowy o 667 tys. zł; na powyższe wpływ miały głównie perspektywy dotyczące możliwości wykorzystania strat podatkowych" - podano także.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)