Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 116,48 mln zł wobec 89,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 393,74 mln zł w 2021 r. wobec 431,39 mln zł rok wcześniej.

"2021 rok był dla naszej firmy udanym okresem, również pod względem osiągniętych wyników finansowych. Zakończyliśmy go z rekordowym zyskiem netto wynoszącym 95,7 mln zł, wyższym o 19% od ubiegłorocznego, dotychczas najlepszego rezultatu w historii. Tym samym 2021 rok był już czwartym z rzędu okresem zakończonym wypracowaniem przez Grupę Marvipol wyższego niż rok wcześniej wyniku po opodatkowaniu. Zysk operacyjny grupy wzrósł w minionym roku o 30%, do 116,5 mln zł, a skonsolidowane przychody grupy wyniosły 393,7 mln zł, wobec 431,4 mln zł w 2020 r. O rekordowych zyskach grupy przesądziły wyższe wyniki każdego z trzech segmentów naszej działalności" - napisał prezes Mariusz Książek w liście do akcjonariuszy.

W biznesie mieszkaniowym dynamiczny wzrost zyskowności sprzedaży pozwolił na wypracowanie wyższego o 7% wyniku operacyjnego (75,4 mln zł) przy niższych o 16% przychodach, podkreślił.

"Segment magazynowy grupy zakończył rok z 75- proc. wzrostem zysku operacyjnego, do 34,6 mln zł, co pozwoliło, pomimo mniej korzystnej sytuacji na rynku walutowym, na 15-proc. wzrost zysku netto segmentu, do 33,3 mln zł. Segment pozostałych aktywów nieruchomościowych grupy, dzięki rozpoznaniu pierwszych przychodów ze sprzedaży mieszkań inwestycyjnych w Unique Apartments oraz wyniku na sprzedaży działki w Mikołajkach, zakończył 2021 rok z 6,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 5,2 mln zł zysku netto" - czytamy dalej.

Według niego, 2021 rok w segmencie mieszkaniowym stał pod znakiem wzmacniania bazy dla rozwoju biznesu w kolejnych latach. W minionym roku na zakupy działek pod budownictwo mieszkaniowe grupa przeznaczyła ponad 200 mln zł, powiększając bank ziemi o nieruchomości o potencjale zabudowy z ponad 75 tys. m2 powierzchni użytkowej.

"Łącznie w ostatnich dwóch latach zainwestowaliśmy blisko 350 mln zł w uzupełnienie mieszkaniowego banku ziemi. Jednym z naszych priorytetów, tak ubiegłorocznych, jak i tegorocznych, jest sprawne przygotowanie nowych inwestycji deweloperskich do uruchomienia, co w okresie pandemii skutkującej m.in. wyraźnym spowolnieniem procedur administracyjnych, jest dużym wyzwaniem. Również dzięki wykonanej w minionym roku pracy mamy dziś potencjał, by w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy wprowadzić do sprzedaży nawet 2 tys. lokali" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 36,65 mln zł wobec 32,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)