Strata operacyjna wyniosła 17,42 mln zł wobec 13,2 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 26,11 mln zł wobec 24,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 022,02 mln zł w 2021 r. wobec 1 955,52 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Pomimo dużej ilości wieprzowiny na rynku grupa zrealizowała bardzo dobre wyniki w segmencie mięso i wędliny. Złożyły się na to zarówno bardzo dobre wyniki w segmencie ubojowym jak i dystrybucyjnym. Poziom uboju uległ wzrostowi. Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki w obszarze własnej sieci dystrybucji pomimo kurczącego się rynku. Pozwoliło to na utrzymanie EBITDA na dodatnim poziomie pomimo negatywnego wyniku w segmencie trzoda. Bardzo dobre wyniki zanotował segment zboża, co było pochodną dobrych zbiorów, jak również wysokich cen zbóż" - napisał prezes Marcin Śliwiński w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 11,97 mln zł wobec 23,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)