"Pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

W 2021 r. spółka miała 488,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 172,76 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 220,06 mln zł wobec 54,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)