"Zmieniona cena akcji jest niższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą, tym samym, zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 2 wzywający jest obowiązany zapłacić wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę wyższą, po której zapisały się na sprzedaż akcji. Wszystkie osoby, które zapiszą po zmianie ceny akcji, otrzymają zmienioną cenę akcji" - czytamy w informacji.

11 kwietnia br. rozpoczęły się zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity, ogłoszone przez TSS Europe B.V. Wzywający zamierza nabyć w ramach wezwania 22 759 947 akcji spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego spółki. Zapisy potrwają do 10 maja br.

Reklama

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 204 mln zł w 2020/2021 r. (październik 2020 - wrzesień 2021).

(ISBnews)