"Zgodnie z oświadczeniem zarządu 3LP S.A., decyzja o zawieszeniu oferty podjęta została z uwagi na okoliczności, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie oferty, w szczególności znaczenie ma tu aktualna sytuacja rynkowa. Intencją spółki jest przeprowadzenie oferty po ustabilizowaniu się otoczenia rynkowego, pozwalającego na podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec kwietnia 3LP opublikowało prospekt emisyjny, z którego wynikało, że zamierza 9 maja rozpocząć ofertę publiczną do 15,9 mln akcji nowej emisji serii E (stanowiących 21,2% kapitału po podwyższeniu). Zamiarem spółki było uzyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto ok. 104 mln zł.

Reklama

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 314,35 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)