Zysk operacyjny wyniósł 9 mln zł wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,71 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 12,97 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 9,81 mln zł wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej.

"Rosnące ceny gruntów, materiałów budowlanych i robocizny wraz z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym w nadchodzących latach mogą w perspektywie długookresowej być czynnikiem ograniczającym popyt na nowe mieszkania oraz rentowność realizowanych inwestycji. Zjawisko ujemnych realnych stóp procentowych wywołane przez aktualne odczyty inflacji znacznie przewyższające zarówno stopy procentowe, jak i realne oprocentowanie depozytów oferowanych przez Banki powoduje, iż siła nabywcza oszczędności zmniejsza się w tempie najwyższym od ponad 20 lat. Nieruchomości dotychczas były uznawane za jedną z najefektywniejszych form zabezpieczenia oszczędności przed inflacją" - czytamy w raporcie.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2021 roku Lokum Deweloper odnotował sprzedaż 744 lokali i 569 lokali rozpoznanych w wyniku.

(ISBnews)