Na SPV Jaworzno przypada 141 mln zł z całego portfela (całość na 2022 r.).

"Grupa ma obecnie problemy z uzupełnianiem swojego portfela zamówień o nowe projekty. Jednym z powodów jest brak dostępnych limitów gwarancyjnych na nowe projekty spowodowany bardzo ostrożnym podejściem sektora finansowego do wyników operacyjnych jednostki dominującej. Powoduje to ograniczenie możliwości utrzymania portfela zamówień na poziomie, który pozwoliłby w dłuższym terminie na pokrycie kosztów stałych i generowanie oczekiwanej nadwyżki finansowej dla grupy. Po zamknięciu procesu inwestorskiego sytuacja w tym zakresie powinna ulec znaczącej poprawie" - czytamy w raporcie za I kw. 2022 r.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)