Pozostała część zysku 1,59 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala: 1) dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2022 roku (15.06.2022 r.); 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2022 roku (27.06.2022 r.)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

W podziale uczestniczą wszystkie akcje spółki, tj. 5 230 000.

W ubiegłym roku akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o 2 zł dywidendy na akcję za 2020 rok.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)