"Łączna maksymalna ilość akcji serii G została ustalona na 155 000 sztuk. Osoby uprawnione będą mogły objąć je po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej poprzez realizację praw z warrantów subskrypcyjnych, które zostaną przyznane osobom uprawnionym pod warunkiem, że skumulowany skonsolidowany zysk brutto spółki skorygowany o koszty programu motywacyjnego (dalej: skumulowany wynik EBT) za lata 2023-2025 wyniesie co najmniej 21,5 mln zł. W przypadku, gdy skumulowany wynik EBT za lata 2023-2025 wyniesie mniej niż 21,5 mln zł, ale jednocześnie więcej niż 15 mln zł, liczba warrantów subskrypcyjnych, które zostaną przyznane osobom uprawnionym zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) pomniejszona. W przypadku, gdy skumulowany wynik EBT za lata 2023-2025 wyniesie mniej niż 15 mln zł osobom uprawnionym nie zostaną przyznane jakiekolwiek warranty subskrypcyjne" - czytamy w komunikacie.

Liczba warrantów zamiennych na akcje wyniesie 155 tys., z czego 10 tys. akcji będzie przeznaczone dla członków rady nadzorczej spółki.

Reklama

Wydanie warrantów nastąpi po zatwierdzeniu zbadanego sprawozdania finansowego za 2025 r. przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Beneficjenci programu motywacyjnego będą zobowiązani do niesprzedawania otrzymanych akcji przez rok od momentu ich otrzymania.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)