"Zwyczajne walne zgromadzenie Cognor Holding uchwala, iż z zysku netto za 2021 rok w kwocie 347 960 227,76 zł 1) kwotę 27 836 900 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, 2) kwotę 25 713 099,45 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,15 zł na jedną akcję, 3) kwotę 294 410 228,31 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy (celowy)" - czytamy w uchwale walnego.

Dzień dywidendy ustalono na 29 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2022 r.

Reklama

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 811 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)