"Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki [...] podjęta została uchwała nr 8/2022 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, na podstawie której ZWZ przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę stanowiącą iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie (która na dzień ZWZ wynosiła 5 420 700 sztuk, jednak na dzień dywidendy może wzrosnąć do 5 499 260 sztuk) i kwoty 0,44 zł, tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Łączna kwota dywidendy na dzień ZWZ wynosiła zatem 2 385 108 zł, lecz w przypadku skutecznego objęcia akcji przez uczestnika programu motywacyjnego zgodnie z jego zasadami może wzrosnąć maksymalnie do 2 419 674,4 zł, wskazano również.

Reklama

Dzień dywidendy został ustalony na 30 września 2022 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 21 października 2022 roku.

Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych, specjalizujący się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)