"Ilość zamówień, która wpływa do spółki pokazuje, że II półrocze powinno być dobre, może nie aż tak bardzo dobre, jak pierwsze. Natomiast jest jeszcze problem z terminami dostaw komponentów i terminami produkcji, więc może się okazać, że nie wszystko, co powinniśmy, zdążymy sprzedać" - powiedział Żurawski podczas telekonferencji.

Na wynik grupy wpłynie z kolei to, że zacznie ona zużywać komponenty nabyte po wyższych cenach.

Reklama

"Wynik powinien być więc odrobinę mniejszy, marża powinna być mniejsza w II półroczu" - dodał prezes.

Dodatkowo w II półroczu grupa uwzględnia w wyniku koszty programu motywacyjnego, a w tym roku istotnym czynnikiem będą też ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Grupa realizuje zaplanowane w strategii przychody przede wszystkim na rynku polskim i rynkach państw Unii Europejskiej.

"Po I półroczu przychody przewidziane w strategii na 2022 r. zostały zrealizowane w 54% na rynku krajowym, a na rynkach Unii Europejskiej w 52%. Na tych rynkach jest możliwe zrealizowanie strategii w 100%. Natomiast jeśli chodzi o rynki WNP, to ten poziom to 35% i tu raczej nie liczymy się z możliwością realizacji strategii" - wskazała dyrektor finansowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek.

Aplisens miał 10,79 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 9,12 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 65,74 mln zł wobec 57,45 mln zł rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,4 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)