Strata operacyjna wyniosła 16,3 mln zł wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 13,95 mln zł wobec 28,53 mln zł zysku rok wcześniej, a skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 12,17 mln zł wobec 25,68 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 235,05 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 215,29 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 235 mln zł (wzrost o 9,2% w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r.). Wpływy z abonamentów (Enel-Care) oraz ubezpieczeń (Medi Care) wyniosły w analizowanym okresie 149 mln zł, co stanowi 63,4% łącznej sprzedaży. Pomimo stanu epidemii, zauważalny był powrót pacjentów do oddziałów, w szczególności w obszarze usług Fee For Service (FFS). W ramach obszaru FFS od pacjentów indywidualnych spółka zanotowała w pierwszym półroczu 2022 r. wzrost o 14,6% (do 58 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Jest to głównie efekt powrotu pacjentów na konsultacje, leczenie oraz badania (w szczególności w obszarze stomatologii, usług szpitalnych oraz diagnostyki obrazowej) odłożone bądź niezrealizowane w roku 2020 i 2021 z obawy na panujący stan epidemii. Wraz z powrotem do swobodnego korzystania z usług w placówkach, zaobserwowana została zmiana w zachowaniu pacjentów. Mając wybór czy skorzystać z wizyty w oddziale czy z e-wizyty, nadal wysoki procent pacjentów wybiera konsultacje online" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 19,16 mln zł wobec 47 tys. zł straty rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w ponad 40 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)