Zysk operacyjny wyniósł 3,07 mln zł wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,34 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 109,34 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 29,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,9 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 359,33 mln zł w porównaniu z 324,63 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 30,04 mln zł wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w ponad 40 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)