Strata operacyjna wyniosła 22,68 mln zł wobec 9,08 mln zł zysku rok wcześniej, zaś strata EBITDA - odpowiednio: 19,52 mln wobec 13,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,12 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. porównaniu z 347,91 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W opinii zarządu, od 2021 roku sytuacja związana z negatywnym trendem po stronie sprzedaży została ograniczona. [...] Aktualnie zarząd Gi Group Poland jest skupiony na stopniowej odbudowie sprzedaży, poprawie efektywności działania i w konsekwencji stopniowej poprawie rentowności działalności" - czytamy w sprawozdaniu.

"Zarząd spółki zwraca uwagę, iż działa na nadal perspektywicznym rynku usług HR i po zakończeniu działań w obszarze restrukturyzacji operacyjnej i finansowej oraz wejściu do grupy międzynarodowego inwestora branżowego, koncentruje się tylko wyłącznie na odbudowie kryzysu zaufania oraz powrocie do wyższych poziomów przychodów ze sprzedaży, co z uwagi na efekt dźwigni, może pomóc Grupie w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników finansowych w przyszłości" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 62,68 mln zł wobec 12,54 mln zł straty rok wcześniej.

Gi Group (dawniej Work Service) to firma branży HR zapewniająca innowacyjne rozwiązania w obszarze zasobów ludzkich. Specjalizuje się w rekrutacji i outsourcingu pracowniczym, doradztwie personalnym, restrukturyzacji w zakresie HR. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Działa od 1999 roku, od sierpnia 2020 jest częścią Gi Group.

(ISBnews)