Przesłaniem konkursu była popularyzacja wśród młodych ludzi idei 3W oraz wiedzy o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia. Idea 3W, zainicjowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, koncentruje się na zasobach, wokół których biznes, nauka, administracja i społeczeństwo powinny budować strategię zielonej przemiany.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich, dotyczących innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody, oraz prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską. Musiały one zostać obronione w okresie od 1 października 2021 roku do 14 października 2022 roku i mogły dotyczyć dowolnej dziedziny nauki.

Prace oceniała kapituła: dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej oraz dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, profesor Politechniki Poznańskiej.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 7 grudnia podczas gali na II Kongresie 3W w Warszawie.

Reklama

W kategorii prac inżynierskich pierwsze miejsce zdobyła Joanna Szczepankowska z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa) za pracę „Otrzymywanie oraz badanie właściwości fizykochemicznych i przechowalniczych folii polisacharydowych wzbogaconych w tlenek grafenu”

Drugie miejsce zajął Jakub Zabrzycki z Politechniki Warszawskiej (kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa) za pracę „Wytwarzanie katalizatorów na bazie MoS2 i nanomateriałów węglowych do reakcji wydzielania wodoru”.

Trzecie miejsce zajęła Agnieszka Rybarczyk z Politechniki Poznańskiej (Wydział Technologii Chemicznej/Inżynieria farmaceutyczna) za pracę „Wykorzystanie nośników wytworzonych w technologii druku 3D do immobilizacji enzymów. Charakterystyka i właściwości wytworzonych układów”.

W kategorii prac licencjackich zwyciężyła Julia Moszczyńska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii), za pracę „Nanostrukturalny CuO obietnicą zdrowszej wody”.

Drugie miejsce zajął Szymon Gustaw z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Chemii) za pracę „Sorbenty na bazie biowęgla jako materiały w procesie sorpcji zanieczyszczeń nieorganicznych”.

Trzecie miejsce zajęła Oliwia Stani z Uniwersytetu Wrocławskiego (Chemia/Chemia medyczna) za „Projektowanie, synteza i charakterystyka hydrofobowych sieci metaliczno-organicznych typu rdzeń-powłoka”.

W kategorii prac magisterskich wygrał Michał Pawlik z Politechniki Wrocławskiej (kierunek Inżynieria Środowiska) za „Analizę wpływu dodatku wodoru do gazu ziemnego na pracę sieci i instalacji gazowych”.

Drugie miejsce zajęła Magdalena Tyc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii) za pracę „Opracowanie materiałów grafenowych zawierających tlenki typu perowskit oraz struktury spinelowe jako efektywne katalizatory do otrzymywania zielonego wodoru”.

Trzecie miejsce zajął Kamil Walczak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Chemiczny, Technologia Chemiczna) za pracę „Opracowanie asymetrycznego kondensatora elektrochemicznego na bazie materiału grafenowego i tlenków metali”.

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne, w każdej kategorii było to 10 tys. zł za zdobycie I miejsca, 5 tys. zł za zajęcie II oraz 2 tys. za III miejsce.

Więcej o Konkursie 3W będzie można przeczytać w specjalnym dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, który ukaże się 13 grudnia.