Przychody ze sprzedaży produktów w tym okresie wyniosły 27,1 mln zł, zysk brutto: 8,3 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej: 7,5 mln zł. Środki pieniężne na koniec okresu, tj. 31.12.2022 r.: 9,1 mln zł, podano w komunikacie.

"Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:

Reklama

1) stabilna sprzedaż gier z segmentu PC, w szczególności 'Ultimate Fishing Simulator' wraz z dodatkami, 'Ultimate Fishing Simulator 2' oraz 'Electrician Simulator';

2) stabilna sprzedaż gier z segmentu konsole, w szczególności 'House Flipper', 'Cooking Simulator' i 'Thief Simulator';

3) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane, liczne premiery nowych gier - do końca 2022 r. zostało wydanych 69 gier, głównie na konsole, w tym platformę Nintendo Switch;

4) koszty prowizji wypłacanych dla deweloperów, marketingu i wynagrodzeń;

5) wyprzedaże gier emitenta na platformie Steam (w wersji PC) oraz na konsolach Nintendo Switch, PlayStation, Xbox" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki wskazuje, że podane powyżej jednostkowe szacunkowe dane finansowe za 2022 rok nie uwzględniają odpisów związanych z rozpoczętymi w 2022 roku procesami likwidacji spółek z grupy kapitałowej Ultimate Games, których łączna wartość wstępnie oszacowana jest na 300 tys. zł.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)