Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w sierpniu spadły o 1,0 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -1,2 -0,3 -0,6 0,3
górnictwo i wydobywanie 5,3 -0,2 5,2* 2,8*
przetwórstwo przemysłowe -2,1 -0,3 -1,3* 0,2
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,0 0,1 2,1 0,1
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 5,9 0,2 6,1* 0,3*
PRODUKCJA BUDOWLANA 2,6 0,3 2,5 0,2

* - dane skorygowane