We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł/ właśnie 1 037,17w 2020 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 888,15 mln zł wobec 6 580,17 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 152,11 mln zł wobec 2 128,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 229,31 mld zł na koniec 2020 r. wobec 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 738,41 mln zł wobec 2 113,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

(ISBnews)