"W kolejnych kwartałach oczekujemy utrzymania trendu wzrostowego na marży odsetkowej" - podał bank w prezentacji.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,63% w IV kw. wobec 3,71% kwartał wcześniej.

Bank podał, że wynik odsetkowy w IV kw. uwzględnia 30 mln zł dodatkowych rezerw związanych z korektą modeli dotyczącą przedterminowej spłaty kredytów. Marża odsetkowa netto wyłączająca tę korektę wyniosłaby w IV kw. 2020 r. 3,79%.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)