Bank wskazał, że po znacznym wzroście kosztów ryzyka w II kw. 2020, nastąpił spadek do poziomów nieco poniżej długookresowej średniej.

"Straty kredytowe w drugiej połowie 2020 r. były niższe niż zakładane, głównie ze względu na pomoc finansową jaką otrzymały firmy. Sytuacja wielu przedsiębiorstw jest jednak niepewna i nadal istnieje ryzyko, że straty kredytowe, na które odpisy zostały zawiązane w II kw. 2020 r., zmaterializują się w 2021 r." - czytamy w prezentacji.

Koszty ryzyka wyniosły 1,48% w IV kw. 2020 r. wobec 1,86% kwartał wcześniej i 5,94% w II kw. 2020 r. W IV kw. 2019 roku koszty ryzyka wynosiły 2,17%.

"W przypadku ustabilizowania się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2%" - czytamy także.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)