"Uważamy, że rozpoczęcie procesu ugodowego w banku z największą ekspozycją na kredyty CHF wywoła efekt domina i z pewnością popchnie pozostałych graczy do podobnego działania. Obecnie na drodze do zakończenia frankowej sagi w polskim sektorze bankowym może stanąć jedynie negatywny wyrok TSUE czy SN" - czytamy w raporcie.

Analitycy wskazali, iż należy jednak pamiętać, że Sąd Najwyższy targany wewnętrznymi sporami może kolejny raz przełożyć swoje obrady, co - ich zdaniem - powinno nakłaniać klientów do podpisywania ugód.

23 kwietnia akcjonariusze PKO BP zdecydowali o utworzeniu funduszu specjalnego w wysokości 6,7 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie strat związanych z zawieraniem ugód kredytów walutowych. Zarząd banku dostał tym samym "zielone światło" od akcjonariuszy do zaproponowania ugód na zasadach KNF i zaksięgowania straty związanej z nimi w poczet wyników za 2020 rok.

Na 11 maja wyznaczono termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych.

Reklama