"Fitch Ratings zmieniła perspektywę ratingową w ramach ratingu długoterminowego Banku (Long-term IDR) z negatywnej na stabilną. Zmiana perspektywy ratingowej Banku jest konsekwencją zmiany perspektywy z negatywnej na stabilną spółki matki banku - Citigroup Inc." - czytamy w komunikacie.

Bank podkreślił, że jednocześnie Ftch potwierdził ratingi długoterminowe i krótkoterminowe Banku (IDR), ratingi krajowe i rating wsparcia. Rewizja nie dotyczyła viability rating (VR).

"Pełny aktualny rating Banku nadany przez Fitch prezentuje się następująco: :

1) rating długoterminowy podmiotu (Long-term IDR): 'A-'; perspektywa stabilna;

2) rating krótkoterminowy podmiotu (Short-term IDR): 'F1';

3) Viability rating: 'a-';

4) rating wsparcia (Support Rating): '1';

5) długoterminowy rating na skali krajowej (National Long-term Rating): 'AA+(pol)'; perspektywa stabilna;

6) krótkoterminowy rating na skali krajowej (National Short-term Rating): 'F1+(pol)" - czytamy także.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)