Działamy poprzez programy oraz aktywność na rynkach międzynarodowych i wspieranie polskich firm w rozwoju ich biznesu na rynkach międzynarodowych. To jest coś co chcemy, żeby nas wyróżniało. Nie ma potrzeby by Bank Gospodarstwa Krajowego był jeszcze jednym bankiem komercyjnym - mówi szefowa BGK. - Natomiast uzupełnianie rynku komercyjnego, szukanie rozwiązań, które będą adekwatne do oferty kolegów z banków komercyjnych i banków spółdzielczych to jest zadanie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dystrybucja środków europejskich tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, to tworzenie programów między innymi dla podmiotów ekonomii społecznej, walka z wykluczeniem, poszukiwanie rozwiązań dla spółdzielni inwalidzkich, gdzie ludzie poszukują czasami samych siebie. Żeby mogli być zauważeni jako wartościowi pracownicy - dodaje.