Maksymalna wysokość wsparcia finansowego UE dla projektu Baltic Pipe, przyznanego w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie, to 33,1 mln euro.

Zdaniem prezesa Gaz Systemu Tomasza Stępnia uzyskane wsparcie finansowe z Unii Europejskiej potwierdza szczególne znaczenie projektu Baltic Pipe dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej. "Baltic Pipe to projekt, który pozwoli nam zdywersyfikować nie tylko kierunki, ale i źródła dostaw błękitnego paliwa" - powiedział Stępień.

>>> Czytaj też: Polskie MSZ jest rozczarowane wynikiem postępowania KE ws. Gazpromu