Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Pierwszą tegoroczną aukcję na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP) wygrała oferta przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Piła, ogłosił Urząd Regulacji Energetyki (URE). Premią kogeneracyjną objęto blisko 1 TWh energii elektrycznej, a wartość premii wyniosła ok. 39 mln zł.
Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w ofercie zwycięskiego podmiotu nie przekracza 60 zł za MWh, poinformował Urząd.
"W aukcji wzięły udział cztery podmioty. Jednak zadziałała tu reguła 'wymuszenia konkurencji', zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami" - czytamy w komunikacie.
W wyniku rozstrzygnięcia aukcji premią kogeneracyjną objęto blisko 1 TWh energii elektrycznej, a wartość premii wyniosła ok. 39 mln zł. Wsparcie uzyskała nowa jednostka kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 8 MW, która zostanie wybudowana po rozstrzygnięciu aukcji. W wyniku rozstrzygniętej aukcji Miejska Energetyka Cieplna Piła będzie otrzymywać wsparcie w postaci dopłaty do energii elektrycznej wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji w latach 2022-2037, podano również.
Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 12 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 2 mld zł.
Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, w ramach którego nowe i znacznie zmodernizowane jednostki mogą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
(ISBnews)