Gaz-System ogłosił:

"1. W postępowaniu zakupowym na budowę gazociągu Goleniów-Lwówek wybrane zostały:

- Etap 1- Goleniów - Ciecierzyce - 122 km - spółka Budimex
- Etap 2 - Ciecierzyce - Lwówek - 69 km - spółka JT.

2. W postępowaniu zakupowym na budowę gazociągu łączącego (41km) wybrane zostało konsorcjum firm: UAB MT Group (lider) i PPS Pipeline Systems.

Reklama

3. W postępowaniu zakupowym na budowę tłoczni wybrane zostały:

- tłocznia Goleniów: Max Streicher
- tłocznia Odolanów: Konsorcjum w składzie : Atrem (lider), JT, PJP Makrum, Projprzem Budownictwo
- tłocznia Gustorzyn: Max Streicher" - czytamy w komunikacie.Wykonawcy zostali wybrani w wyniku konkurencyjnego postępowania zakupowego. Podstawowe kryteria, którymi zamawiający kierował się podczas wyboru powyższych firm to m.in. wiarygodność i doświadczenie podmiotu przy realizacji podobnych zadań inwestycyjnych oraz wartość finansowa złożonych ofert, podkreślono.

Wszyscy wybrani oferenci przeszli pozytywnie audyt Gaz-Systemu, obejmujący badanie zdolności do realizacji zadania inwestycyjnego w zakładanym terminie oraz weryfikację dostępnych zasobów technicznych, finansowych i organizacyjnych, podano również.

Baltic Pipe jest strategicznym projektem o charakterze międzynarodowym, mającym na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu do Polski. Projekt jest realizowany przez Gaz-System przy współpracy z firmą Energinet - duńskim operatorem systemu przesyłowego. Duński partner w ramach projektu wybuduje tłocznię gazu w Everdrup, rozbuduje wewnętrzny system przesyłowy i podłączy go do gazociągu Europipe II, biegnącego po dnie Morza Północnego. Gaz-System jest odpowiedzialny za wybudowanie gazociągu podmorskiego na dnie Morza Bałtyckiego, łączącego wybrzeża Danii i Polski oraz rozbudowę krajowego systemu przesyłowego.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.