"Według naszej wiedzy, do końca roku lub na początku roku 2021 powinna być decyzja dotycząca koncesji na Złoczew. Oczywiście, ta decyzja musi się uprawomocnić, żeby można było cokolwiek dalej planować" - powiedział Wasiłek w rozmowie z Radiem Łódź.

Przypomniał, że zgodnie z Polityką Energetyczną Państwa, ta kopalnia może powstać tylko wtedy, jeśli spełnią się wszystkie ekonomiczne przesłanki związane z jej budową - w tym w szczególności dotyczące cen energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2.

"Budowa odkrywki w Złoczewie będzie kosztowała ok. 15-17 mld zł" - dodał.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski mówił w październiku, że decyzja o budowie kopalni węgla brunatnego w Złoczewie byłaby dziś działaniem na szkodę spółki.

Zaprezentowany w "Programie dla górnictwa węgla brunatnego" scenariusz bazowy przewiduje, że złoże Złoczew może być zagospodarowane do 2030 r. i zapewnić wydobycie 18-20 mln t rocznie. W projekcie "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" za perspektywiczne uznano złoża węgla brunatnego Złoczew oraz Ościsłowo, a w dalszej kolejności Gubin.

W październiku PGE ogłosiła nową strategię, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. oraz nakłady inwestycyjne w źródła nisko- i zeroemisyjne na poziomie 75 mld zł w latach 2021-2030. Grupa zakłada wydzielenie aktywów węglowych do podmiotu kontrolowanego przez Skarb Państwa.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)