W piątek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia ws. szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na tworzenie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i do tankowania wodoru. Jego autorem jest resort klimatu i środowiska.

Jak wynika z tego dokumentu, do 31 grudnia 2023 roku na pomoc finansową na budowę takich punków przeznaczonych zostanie do 800 mln zł. Środki mają pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodano, że wsparcie będzie mogło być udzielane w formie dotacji.

Z projekcie czytamy, że pomoc finansowa będzie mogła być skierowana do sektora MŚP, do dużych firm jak i do samorządów oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

W projekcie wskazano, że w przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania zlokalizowanych w gminach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys. mieszkańców, dotacje mają być wyższe i wynosić do 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. W większych gminach wsparcie ma być niższe i sięgać do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Reklama

W dokumencie wskazano, że w przypadku infrastruktury ładowania innej niż ogólnodostępne stacje ładowania, pomoc finansowa będzie udzielana na utworzenie punktu ładowania o mocy do 150 kW lub zwiększenie jego mocy do 150 kW. W tym przypadku intensywność pomocy finansowej nie będzie mogła przekroczyć 25 proc. kosztów kwalifikowanych. Dotacje będą wyższe o 25 proc. jeśli dotyczyć to będzie punktów o mocy do 22 kW lub zwiększenia jego mocy do 22 kW.

W projekcie wyszczególniono, że dotacja nie będzie mogła przekroczyć: 7,5 tys. zł jeżeli dotyczy utworzenia punktu o mocy do 11 kW lub zwiększenia mocy punktu skutkującego przyrostem jego mocy do 11 kW; 10 tys. zł w przypadku punktu o mocy do 22 kW; 27,5 tys. zł do punktu o mocy do 100 kW; 47,5 tys. zł do punktu o mocy do 150 kW.

Odnośnie punktów ładowania wodorem, wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a wartość pomocy 3 mln zł.