"Zarząd Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. zwraca uwagę, że warunki gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ na działalność spółki zależnej oraz wykonanie umowy uległy znacznej zmianie. Spółka zależna odnotowała nadmierne trudności powstałe wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła wynikające z sytuacji rynkowej i pogodowej, a także z ograniczonego zapotrzebowania na ciepło po stronie głównego odbiorcy tj. Tauron Ciepło" - czytamy w komunikacie.

Dalsze wykonywanie przez Elektrociepłownię Będzin umowy w dotychczasowym kształcie, wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami oraz nieuzasadnionymi ekonomicznie stratami wpływającymi na sytuację finansową spółki zależnej, zaznaczyła EC Będzin.

"Zarząd spółki zależnej podkreśla, że pomimo wypowiedzenia umowy, z uwagi na wypracowane relacje handlowe i dotychczasową dobrą współpracę, nadal wnioskuje do PGG o zmianę warunków umowy w odniesieniu do cen rynkowych i ugodowe porozumienie stron" - podsumowano.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)