Jak poinformował PAP wiceprzewodniczący zespołu ze strony społecznej, szef śląskiego OPZZ Wacław Czerkawski, zespół spotka się po raz pierwszy od ponad roku. Obrady w całości będą prowadzone online.

"Spotykamy się po raz pierwszy po długiej przerwie i po raz pierwszy w formule online. Na pewno ze strony związkowej będzie bardzo wiele pytań do przedstawicieli rządu, bo sytuacja w górnictwie jest bardzo napięta" - powiedział związkowiec.

Głównymi tematami spotkania będą bieżąca sytuacja w górnictwie oraz stan prac nad umową społeczną dla tej branży. Czerkawski zapowiedział jednak, że prawdopodobnie porządek obrad będzie poszerzony o sprawy związane z sytuacją firm okołogórniczych, które także chciałyby zostać uwzględnione w przyszłym porozumieniu, określającym szczegółowe warunki transformacji górnictwa i Śląska.

Podczas posiedzenia sytuację górnictwa ma omówić przedstawiciel katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorującego krajowy sektor węglowy i rynek węgla na potrzeby MAP. Prawdopodobnie zostaną podane wstępne wyniki produkcyjne i finansowe górnictwa za ubiegły rok.

W trzech kwartałach ubiegłego roku spółki węglowe sprzedały ponad 6,2 mln ton węgla mniej niż rok wcześniej, zmniejszając przychody o ponad 3,5 mld zł. Każda tona sprzedanego węgla przyniosła 59,49 zł straty, a łączna strata sektora węglowego netto po 9 miesiącach 2020 roku wyniosła 3 mld 347,2 mln zł.

Jak wynika z danych ARP, w ciągu 11 miesięcy 2020 r. kopalnie wydobyły ponad 49,4 mln ton węgla kamiennego, a wielkość sprzedaży tego surowca zbliżyła się do 47,9 mln ton. Dla porównania, w okresie jedenastu miesięcy 2019 r. kopalnie wyprodukowały ponad 56,6 mln ton węgla, a sprzedały ok. 53,9 mln ton. Oznacza to spadek krajowego wydobycia węgla kamiennego rok do roku o ok. 7,2 mln ton i spadek sprzedaży tego surowca o ok. 6 mln ton.

W całym 2019 r. polskie kopalnie wydobyły ponad 61,6 mln ton węgla kamiennego – ok. 1,8 mln ton mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż węgla spadła rok do roku o 4,1 mln ton, do ponad 58,4 mln ton. We wtorek powinny być znane wyniki produkcyjne sektora za 2020 r.

Podczas wtorkowego posiedzenia Zespołu związkowcy zamierzają też pytać o sprawy poszczególnych spółek węglowych: Polskiej Grupy Górniczej, która m.in. czeka na ponad 1,7 mld zł wnioskowanego wsparcia z PFR i negocjuje z energetyką wielkość odbiorów węgla, a także Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie trwa konkurs na stanowisko nowego prezesa spółki. Protesty zapowiedzieli związkowcy z grupy Tauron, którzy nie godzą się na wydzielenie z niej aktywów wydobywczych, skupionych w spółce Tauron Wydobycie.

W trakcie obrad będzie przedstawiona informacja o toczących się rozmowach w sprawie umowy społecznej, mającej określić szczegóły transformacji górnictwa i Śląska do 2049 roku. Część członków zespołu trójstronnego uczestniczy w negocjacjach treści umowy, jako sygnatariusze wstępnego porozumienia ws. transformacji branży z 25 września ub. roku, jednak pozostali członkowie nie biorą udziału w tych pracach. Ich podstawą - jak ustalono w styczniu - jest projekt przygotowany przez stronę związkową. Termin kolejnych negocjacji nie jest jeszcze znany.

Zespół Trójstronny do spraw bezpieczeństwa socjalnego górników jest najstarszym tego typu forum dialogu, powołanym w wyniku ustaleń strony rządowej ze związkowcami w grudniu 1992 r., i reaktywowany porozumieniem zawartym po górniczych strajkach wiosną kolejnego roku. Strona rządowa jest reprezentowana przez przedstawicieli ministerstw, m.in. aktywów państwowych, klimatu i środowiska, finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. W skład zespołu wchodzą także związkowcy i pracodawcy.

Poprzednie posiedzenie zespołu trójstronnego miało miejsce w styczniu ubiegłego roku. Ze strony rządowej obradom przewodniczył wówczas ówczesny wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. We wtorkowych obradach online weźmie udział wiceszef MAP, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Artur Soboń.