Przyszłość Elektrowni Rybnik, obecnie dysponującej wysłużonymi blokami węglowymi, była w środę jednym z tematów obrad sejmowej Komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych. Komisja zajęła się kwestiami związanymi z porozumieniem dotyczącym transformacji górnictwa, zawartym 25 września ub. roku między stroną rządową i górniczymi związkami.

W porozumieniu zapisano m.in., że „funkcjonowanie Elektrowni Rybnik w oparciu o węgiel kamienny będzie zapewnione do 2030 roku”, a rok przed upływem tego terminu "dokonana zostanie analiza możliwości dalszego funkcjonowania tej elektrowni”.

W styczniu br. spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK), do której należy rybnicka elektrownia, ogłosiła, że nowe źródło wytwórcze w tym zakładzie będzie miało charakter gazowo-parowy. Blok o mocy ok. 800 megawatów ma być uruchomiony do 2027 roku.

Podczas środowego posiedzenia komisji wiceminister Soboń zapewnił, że porozumienie z 25 września będzie respektowane także w zakresie dotyczącym Elektrowni Rybnik, co jednak nie wyklucza budowy tam również źródła energii zasilanego gazem.

„Rzeczywiście, planujemy, aby docelowo część bloków węglowych miało zasilanie w gaz i funkcjonowało jako elektrownie gazowo-parowe. Natomiast w zakresie tego, co zapisaliśmy w porozumieniu, Polska Grupa Energetyczna podtrzymuje to, co zostało w tym zakresie zapisane” – powiedział wiceminister.

W połowie stycznia br. spółka PGE GiEK poinformowała w komunikacie, że wiodącym wariantem dla nowych mocy w Elektrowni Rybnik jest gazowy blok energetyczny. Firma "będzie kontynuowała przygotowania projektu nowego źródła niskoemisyjnego w Elektrowni Rybnik w wariancie bloku gazowo-parowego o mocy ok. 800 MW" - poinformował właściciel rybnickiej elektrowni.

Podstawowym paliwem dla nowej jednostki ma być gaz ziemny wysokometanowy w ilości ok. 1 mld m sześc. rocznie, z potencjalną możliwością współspalania wodoru. "Projekt będzie przygotowywany w harmonogramie umożliwiającym udział w aukcjach Rynku Mocy w IV kwartale 2022 r., z pierwszym terminem dostaw na 2027 rok" – podano w styczniowej informacji firmy.

Elektrownia Rybnik trafiła do Grupy PGE kilka lat temu; wcześniej należała do francuskiego koncernu energetycznego EdF, który sprzedał swoje polskie aktywa. W strukturze Grupy elektrownia początkowo należała do spółki PGE Energia Ciepła, a obecnie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Rybnicki zakład jest elektrownią kondensacyjną i blokową o znaczeniu systemowym. Jego podstawowa działalność to wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Moc wytwórcza elektrowni to 1,8 tys. MW zainstalowanych w ośmiu blokach węglowych. Jest największą elektrownią na Górnym Śląsku i należy do największych elektrowni systemowych w Polsce.