"ML System wypracował w 2020 r. 127,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 10,2 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 36,3% oraz 191%. Ubiegły rok przyniósł ponadprzeciętną koniunkturę w branży fotowoltaicznej. Koncentrowaliśmy się przede wszystkim na dalszej poprawie rentowności, co ma odzwierciedlenie w naszych wynikach. W 2021 r. zamierzamy umacniać naszą pozycję zagraniczną, a szczególną perspektywę wzrostu dostrzegamy w Skandynawii oraz w krajach Beneluksu. Dodatkowo cieszy nas zwrot USA

w kierunku zielonej energii, to także obiecujący rynek dla ML System. Zakładamy, że udział eksportu w sprzedaży ogółem będzie rosnąć" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,54 mln zł wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,27 mln zł w 2020 r. wobec 93,38 mln zł rok wcześniej.

"ML System konsekwentnie prowadzi prace wdrożeniowe związane z projektami objętymi strategią 'nowej ery kwantowej' - Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass oraz prace badawcze i rozwojowe zmierzające do komercjalizacji innych innowacyjnych produktów. W 2021 r. spółka rozpocznie realizację projektu badawczego QDrive w partnerstwie z Pilkington Automotive Poland oraz kontynuować będzie prace badawcze związane z wytworzeniem tandemowego ogniwa fotowoltaicznego nowego rodzaju. Aktualnie trwa również procedura oceny przydatności klinicznej autorskiego urządzenia 'Covid Detector' do bezinwazyjnej diagnostyki COVID w czasie rzeczywistym" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 10,45 mln zł wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)