"W przypadku objęcia akcji w liczbie minimalnej, łączna wysokość wkładu pieniężnego Skarbu Państwa będzie nie niższa niż 1 834 802 811 zł [...], a w przypadku objęcia akcji w liczbie maksymalnej łączna wysokość wkładu pieniężnego Skarbu Państwa będzie nie niższa niż 3 197 291 010,75 zł" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Wniosek został złożony na podstawie rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022, podkreślono.

Zarząd PGE podjął wczoraj uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji. Zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał, akcjonariusze PGE zdecydują 7 marca o obniżeniu kapitału zakładowego o 3 178,59 mln zł do 15 986,46 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,25 zł do 8,55 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej o kwotę 3 197,29 mln zł do 19 183,75 mln zł poprzez emisję 373 952 165 akcji serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z wyłączeniem prawa poboru. W przypadku zgody NWZ, emisja może przynieść wpływy o szacowanej wielkości ok. 3,2 mld zł.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)