"Warunkiem zawieszającym transakcji jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zamknięcie transakcji planowane jest w II kwartale 2022 r. Wartość transakcji wyniesie powyżej 900 mln zł i zostanie obliczona na dzień zamknięcia transakcji w oparciu o odpowiednie mechanizmy umowy. Wartość transakcji obejmuje również gotówkę zgromadzoną na rachunkach Collfield i jej spółek zależnych" - czytamy w komunikacie.

Transakcja jest elementem realizacji strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej 19 października 2020 r., która zakłada m.in. ponad 1 GW nowych mocy w lądowych farmach wiatrowych do 2030 roku, w tym poprzez akwizycje.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)