Dodano, że zgodnie z wnioskiem, zawieszenie obrotu akcjami PGNiG ma nastąpić od 31 października 2022 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego, tj. dnia wpisania połączenia z PKN Orlen do rejestru.

Akcjonariusze PGNiG podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przegłosowali 10 października jej połączenie z PKN Orlen. Za odpowiednią uchwałą padło ponad 99,99 proc. oddanych głosów, reprezentujących 85,83 proc. akcjonariuszy PGNiG.

Uchwała przewiduje połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG, obejmującego wszystkie aktywa i pasywa na PKN Orlen w zamian za akcje, które PKN Orlen wyda akcjonariuszom spółki zgodnie z postanowieniami planu połączenia spółek. Plan ten przewiduje, że w zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

Reklama

Rząd na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się 26 września. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września br.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski