Sejm w czwartek uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Za ustawą opowiedziało się 303 posłów, przeciwko głosowało 14. Od głosu wstrzymało się 118 posłów.

Na mocy tych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Spółkami, które mogą sprzedawać węgiel samorządom po cenach preferencyjnych, są PGE Paliwa i Węglokoks.

Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez: własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Zaznaczono, że gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

Reklama

Jak stwierdzono podczas drugiego czytania ustawy w Sejmie, zakłada się, że z zakupu węgla z importu po preferencyjnych cenach może skorzystać od 3,6 mln do 3,84 mln gospodarstw domowych, które mogą kupić ok. 5 mln ton. Koszt tego rozwiązania wynosi będzie wynosił ok. 4 mld zł netto, która to kwota ma pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jednocześnie w ustawie zapisano, że spółki komunalne i gminy podejmujące się sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie będą zwolnione z podatku akcyzowego od tych transakcji.

Posłowie wraz z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe przyjęli poprawkę do ustawy o dodatku węglowym. Chodzi o sytuację, w której pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe. Zgodnie z obecnymi przepisami, w takiej sytuacji dodatek węglowy otrzymuje tylko jedno z gospodarstw domowych pod tym adresem.

Tymczasem posłowie zdecydowali, że możliwa jest wypłata dodatku węglowego każdemu z gospodarstw pod tym samym adresem, jeśli każde z tych gospodarstw ogrzewa się oddzielnym źródłem ciepła, które zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatkowym warunkiem jest złożenie przez każde z tych gospodarstw domowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy czym przyznanie dodatku węglowego w takiej sytuacji ma nastąpić w drodze wydania decyzji.

Poza tym posłowie podwyższyli limit wydatków na dodatek węglowy, które są pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 11,5 mld zł do 13,5 mld zł.

Ustawa teraz trafi pod obrady Sejmu.(PAP)

Autor: Marek Siudaj