Projekt został skierowany do uzgodnień.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, gospodarstwo domowe miało prawo do zakupu maksymalnie 3 t węgla po preferencyjnych cenach (w tym 1,5 t w roku 2022 i 1,5 t w roku 2023).

"Projektowana zmiana rozporządzenia MAP […] stanowi, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. gospodarstwo domowe nie dokona zakupu paliwa stałego albo dokona zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (w praktyce limit ten jest zatem wyższy niż 1 500 kg)" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jednak w żadnym wypadku ilość wnioskowanego węgla nie będzie mogła sumarycznie przekroczyć 3 000 kg, podano także.

Reklama

Jak poinformował dzisiaj wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, dotychczas podpisano ok. 1 800 umów z gminami, w ponad 350 już jest węgiel, do pozostałych jest dostarczany.

(ISBnews)